کاشکي شعرمراميخواندی...

من دقت کردم
نویسنده : می نو - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ٩ تیر ۱۳۸٩
 

من دقت کردم....

وقتی یه کیک رو با عشق می پزی،

از توی فر که میاد بیرون،

بهت لبخند میزنه....

وقتی یه کیک رو با اشک می پزی،

از فر که میاد بیرون،

غمگینه...

بدنش کوفته ست.

من دقت کردم....

وقتی گریه می کنی، یه هو دورت خالی میشه

من دقت کردم،

هر یه روز که میگذره،

رد پاهای سنگینش روی دوشم فشار میاره.

وقتی کیک رو از توی فر درمیاری،

انگار از حسرت سال ها...

غم باد گرفته و بعدش

ترکیده...........................

من دقت کردم....