کاشکي شعرمراميخواندی...

یک سالگی ت مبارک
نویسنده : می نو - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
 

 

 

چه بر ما گذشت این یک سال....

نهالی که رشد کرد و هر جوانه اش از خون جوانان این مملکت س.ب.ز شد.

چه بر خانواده هایی گذشت که این یک سال را بی عزیزانشان به انتظار روزهای س.ب.ز تر نشستند.

چه بر ما گذشت با بغضی که هر روز فرو خوردیم....

با فریادهایی که در سکوت خفه کردیم.....

و امیدهایی که بر بام ها فریاد کردیم....

                          یک سالگی ات مبارک نجات دهنده ی ما