کاشکي شعرمراميخواندی...

در تو وجود دست درازی به ریشه نیست
نویسنده : می نو - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ٧ دی ۱۳۸۸
 

چقدر مسیر انقلاب...

                               تا آزادی......

                                                    کثیف است!

بوی دود می آید

بوی خون می آید

بوی رنج آدم ها می آید

 

صدای فریاد می آید

صدای ضجه های زینب برای حسین می آید

صدای ضجه های مادر برای فرزند....

صدای گریه های حسین برای عاشورایی دیگر

چقدر مسیر انقلاب.....

                تا آزادی.....

                     کثیف است!

وقتی برادر و خواهر شهیدم روی دست های من است

باتوم و تفنگی در دست های تو...

************

با تازیانه های تو بر این نهال سبز

گیرم بریزد از بر بارش هزار برگ

در تو....

وجود دست درازی به ریشه نیست