کاشکي شعرمراميخواندی...

بشنو سوز سخنم.....
نویسنده : می نو - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳۸۸
 

دروغشان آنقدر کثیف بود و بزرگ بود

که برای اثباتش توان دست بر قرآن گذاشتن نبود

دست بر ملت گذاشتید؟

با تیر و گاز و باتوم..........

اگر دنیای دیگری باشد ، که آرزو دارم باشد،

خدایی هست....

عدالتی از خداییش هست.....

پس وااااااااااااااااااااااای بر شما......

(عکس کاملا گویاست...توصیه های ایمنی را جدی بگیرید!)